Aerfort na Gaillimhe

Aerfort na Gaillimhe :

Ar Bhus:
Tá seirbhís bhus áitiúil ann go dtí an Fhaiche Mhór i nGaillimh. Tógann tú bus uimhir 52 ón bhFaiche Mhór go dtí Partraí.


Níl aon seirbhís traenach ann ó Ghaillimh go Caisleán an Bharraigh, ach stopann an traein idir Gaillimh agus Baile Átha Cliath i mBaile Átha Luain, agus stopann an traein ó Bhaile Átha Cliath go Caisleán An Bharraigh ann freisin.

Treoracha Tiomána ó Aerfort na Gaillimhe (B) go Tuar Mhic Éadaigh (A)